Kulturmøder

I gruppens optræden indgår dans, musik, sang og scenografi i en fast sammentømret helhed, men når forestillingen er forbi, bryder gruppen den usynlige mur ned til publikum og udviser en enestående lydhørhed overfor øjeblikkets og fællesskabets muligheder. Her viser NordenFras helt unike force sig i fuldt flor, for det opleves som om de skaber øjeblikke af stor skønhed. De har en evne til at få andre til at lege med og give det bedste de har i sig, og det viser sig, at når man øser af traditionens dybe brønd, så mindskes forskellene. Så kan unge og gamle mødes, bretonere og baltere, kurdere og kosakker, ja selv tyrkere og grækere eller jøder og palæstinensere kan mødes menneske til menneske. Og det er vel i grunden en vigtig evne i en tid, der er præget af fremmedhad, etniske udrensninger og magtens militære “løsninger”.

                     Citat: Søren Plum – tidligere pressemedarbejder (R I P)

 

Om Byttehandlerne og Danseteatret NordenFra

Det helt centrale for NordenFra er mødet – at skabe et rum, hvor forskellige mennesker, grupper, kulturer mødes nært og personligt og giver hinanden af deres overskud. Det er en urgammel nordisk tradition, at mødes årligt på tinge og udveksle gaver og kundskab, dyste og lege og skabe nye forbindelser.

Vi har specialiseret os i mødet med “den anden”. Danseteatret forsøger i forskellige sammenhænge at skabe rum, hvor mennesker og kulturer kan mødes og være sammen i meningsfulde fællesskaber. Af samme årsag er teatret ofte internationalt orienteret og har således rejst og spillet i en lang række lande fra Færøerne til Kina.

Byttehandlerne kan foregå på flere forskellige måder, men de tager altid udgangspunkt i at vi rejser ud med vores forestilling og spiller, hos dem vi vil møde. Det er det kunstneriske produkt der er indholdet. Efter forestillingen indgår vi i en kulturel byttehandel med publikum. Vi planlægger for det meste på forhånd arrangementet sammen med dem, vi skal spille for, og finder ud af hvad de har at bytte med.at bytte med.

Det er vores erfaring at vores rødder i den musikalske folkekultur giver os et sprog, som fungerer på tværs af andre kommunikationsformer. Vi bytter med sange, musik, kædedanse og fortællinger fra Norden. Den musikalske kultur fungerer som nøgler til de andre kulturer, hvad enten det er danskere eller udlændinge, og der opstår en ivrig handel med kulturelle varer. Igennem denne udveksling skabes et menneskeligt møde og en stund af intenst samvær. Vores erfaring i det samarbejde, vi har haft med mange forskellige mennesker, er, at de timer, vi tilbringer sammen med musikken og dansen og sangen som samlingspunkt er menneskeligt opbyggende.

 

Kulturmøder i Mosambuique

 

Kulturmøder i Gellerup
Søndenvinden laver aftaler med købmanden